Cajón 天气

7°C
  • 湿度: 100%
  • 风力: 1 米/秒
  • 云量: 0%

未来24小时

7°C
8°C
8°C
8°C
8°C
8°C
11°C
16°C
21°C
24°C
26°C
27°C
29°C
29°C
28°C
24°C
21°C
18°C
15°C
14°C
13°C
13°C
13°C
13°C

未来7天

显示所有细节
隐藏所有细节
今天
29°C / 7°C
晴,少云
日出: 07:42 日落: 20:18
湿度: 19% 风力: 2 米/秒 露点: 2°C 大气压: 1011 毫巴
降水概率: 0% 云量: 20%
星期三
18°C / 11°C
中雨
日出: 07:43 日落: 20:17
湿度: 85% 风力: 2 米/秒 露点: 14°C 大气压: 1013 毫巴
降水概率: 100% 云量: 100%
星期四
22°C / 7°C
晴,少云
日出: 07:44 日落: 20:15
湿度: 40% 风力: 5 米/秒 露点: 6°C 大气压: 1017 毫巴
降水概率: 4% 云量: 17%
星期五
25°C / 7°C
日出: 07:45 日落: 20:14
湿度: 48% 风力: 2 米/秒 露点: 8°C 大气压: 1014 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期六
28°C / 9°C
日出: 07:46 日落: 20:12
湿度: 44% 风力: 1 米/秒 露点: 9°C 大气压: 1013 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期日
27°C / 9°C
日出: 07:47 日落: 20:11
湿度: 42% 风力: 2 米/秒 露点: 8°C 大气压: 1013 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期一
28°C / 8°C
日出: 07:48 日落: 20:09
湿度: 39% 风力: 1 米/秒 露点: 8°C 大气压: 1015 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期二
28°C / 10°C
日出: 07:49 日落: 20:07
湿度: 41% 风力: 1 米/秒 露点: 11°C 大气压: 1013 毫巴
降水概率: 0% 云量: 8%