Reta 天气

24°C
  • 湿度: 53%
  • 风力: 7 米/秒
  • 云量: 8%

未来24小时

24°C
24°C
24°C
22°C
20°C
18°C
17°C
16°C
16°C
15°C
15°C
14°C
14°C
14°C
15°C
17°C
20°C
22°C
23°C
25°C
26°C
26°C
26°C
25°C

未来7天

显示所有细节
隐藏所有细节
今天
25°C / 16°C
日出: 06:15 日落: 20:15
湿度: 52% 风力: 8 米/秒 露点: 15°C 大气压: 1019 毫巴
降水概率: 2% 云量: 10%
星期六
26°C / 14°C
日出: 06:16 日落: 20:14
湿度: 40% 风力: 7 米/秒 露点: 10°C 大气压: 1017 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期日
33°C / 15°C
多云
日出: 06:17 日落: 20:13
湿度: 30% 风力: 7 米/秒 露点: 11°C 大气压: 1006 毫巴
降水概率: 0% 云量: 48%
星期一
25°C / 19°C
小雨
日出: 06:18 日落: 20:12
湿度: 56% 风力: 11 米/秒 露点: 15°C 大气压: 1008 毫巴
降水概率: 37% 云量: 1%
星期二
29°C / 16°C
日出: 06:20 日落: 20:11
湿度: 50% 风力: 8 米/秒 露点: 15°C 大气压: 1008 毫巴
降水概率: 0% 云量: 3%
星期三
28°C / 19°C
中雨
日出: 06:21 日落: 20:10
湿度: 55% 风力: 8 米/秒 露点: 15°C 大气压: 1012 毫巴
降水概率: 94% 云量: 63%
星期四
31°C / 19°C
日出: 06:22 日落: 20:09
湿度: 44% 风力: 10 米/秒 露点: 15°C 大气压: 1014 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期五
32°C / 20°C
多云
日出: 06:23 日落: 20:07
湿度: 41% 风力: 9 米/秒 露点: 14°C 大气压: 1015 毫巴
降水概率: 0% 云量: 37%