Cumbuco 天气

24°C
毛毛雨
  • 湿度: 92%
  • 风力: 1 米/秒
  • 云量: 59%

未来24小时:

潮湿,多云将持续一整天。

24°C
24°C
24°C
25°C
25°C
26°C
27°C
28°C
28°C
29°C
28°C
28°C
27°C
27°C
26°C
26°C
26°C
25°C
25°C
25°C
24°C
24°C
24°C
24°C

未来7天:

小雨持续至今天直至周六,且下周日升温到29°C。

显示所有细节
隐藏所有细节
今天
29°C / 24°C
潮湿,多云将持续一整天。
日出: 05:43 日落: 17:56
湿度: 84% 风力: 0 米/秒 露点: 23°C 大气压: 1011 毫巴
降雨概率: 84% 能见度: 10 公里 云量: 79%
星期一
28°C / 24°C
潮湿,多云将持续一整天。
日出: 05:43 日落: 17:56
湿度: 83% 风力: 1 米/秒 露点: 23°C 大气压: 1010 毫巴
降雨概率: 82% 能见度: - 云量: 90%
星期二
28°C / 24°C
潮湿,多云将持续一整天。
日出: 05:43 日落: 17:56
湿度: 83% 风力: 2 米/秒 露点: 23°C 大气压: 1010 毫巴
降雨概率: 68% 能见度: - 云量: 90%
星期三
29°C / 24°C
小雨持续至早上。
日出: 05:43 日落: 17:56
湿度: 81% 风力: 3 米/秒 露点: 23°C 大气压: 1011 毫巴
降雨概率: 74% 能见度: - 云量: 73%
星期四
28°C / 24°C
降雨持续至早上。
日出: 05:43 日落: 17:55
湿度: 81% 风力: 2 米/秒 露点: 23°C 大气压: 1011 毫巴
降雨概率: 74% 能见度: - 云量: 68%
星期五
29°C / 24°C
潮湿,多云将持续一整天。
日出: 05:43 日落: 17:55
湿度: 81% 风力: 1 米/秒 露点: 23°C 大气压: 1010 毫巴
降雨概率: 71% 能见度: - 云量: 83%
星期六
29°C / 25°C
降雨持续至早上。
日出: 05:43 日落: 17:55
湿度: 81% 风力: 2 米/秒 露点: 23°C 大气压: 1010 毫巴
降雨概率: 59% 能见度: - 云量: 88%
星期日
29°C / 25°C
潮湿,多云将持续一整天。
日出: 05:43 日落: 17:55
湿度: 79% 风力: 3 米/秒 露点: 23°C 大气压: 1011 毫巴
降雨概率: 58% 能见度: - 云量: 72%